Kursevi u tekućoj godini

Škola Pygmalion i ove godine organizuje kurseve stranih jezika. Pripremili smo sve kako bi vam olakšali usavršavanje ili učenje novog jezika.

Možete izabrati neke od sledećih kurseva:

kursevi za studente,
opšti kursevi,
pripreme za međunarodne ispite,
biznis kursevi.

Stalna konverzacija na časovima je najbolji način da se neki jezik što pre progovori i nauči. Čitanje tekstova naglas i učenje gramatičkih pravila napamet se ne praktikuje u našoj školi. Kod nas ćete naučiti da uživate u učenju novog jezika i upoznavanju nove kulture.