Kursevi za osnovce

Kursevi za osnovce tematski i sadržajno, prilagođeni su uzrastu učenika i njihovom predznanju, a imaju svrhu da razviju komunikacijske veštine obrađivanjem raznih tema i usvajanjem vokabulara, gramatičkih struktura i jezičnih funkcija.

Koncepcija nastave podrazumeva različite sadržaje i aktivnosti. Uz niz zadataka, učenici usvajaju jezik na prirodan način. Tako se spontano usvaja intonacija, ritam i naglasak stranog jezika, i kod učenika se razvija  logičko razmišljanje, predviđanje, zaključivanje i aktivna upotreba jezika.

Nastava je prilagođena smenama u školama u Šapcu.

UPIS u julu, avgustu i septembru, a nastava traje od polovine septembra do polovine juna.

 • DINAMIKA:  2×60 minuta  nedeljno (ponedeljkom i sredom ili utorkom i četvrtkom)
 • TRAJANJE: 35 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Učenici bez predznanja upisuju se na početni kurs, a ostali se testiraju kako bi bili upisani u njima odgovarajući kurs.

Po uspešno završenom kursu, učenik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, učenik dobija diplomu o završenom kursu.

Školarina se plaća mesečno.

Popusti:

– 20% popusta za upis na kurs drugog jezika
– 20% popusta za upis drugog i svakog sledećeg člana uže porodice u istoj školskoj godini.

Popust je moguće ostvariti samo po jednoj osnovi.

– Ugovor o obrazovanju potpisuje roditelj/staratelj.

– Udžbenici nisu uključeni u školarinu.

Kursevi za predškolski uzrast

Kursevi za predškolski uzrast, tematski i sadržajno, prilagođeni su najmlađim polaznicima (5 do 7 godina). Ovi kursevi  predstavljaju uvod u jezik i jezička pravila. Kurs razvija  pravilan izgovor i dikciju, podstiče razgovor uz razne funkcionalne aktivnosti kroz igru. Kurs takođe uvodi mnoštvo pojmova bliskih deci uz kreativne radnje, pisanje, čitanje, glumu i takmičenje.

UPIS tokom cele godine, a nastava traje od polovine septembra do polovine juna.

Dinamika nastave: 2×60 minuta  nedeljno (ponedeljkom i sredom ili utorkom i četvrtkom)

Školarina se plaća mesečno.

Popusti:

– 20% popusta za upis na kurs drugog jezika
– 20% popusta za upis drugog i svakog sledećeg člana uže porodice u istoj školskoj godini.

Popust je moguće ostvariti samo po jednoj osnovi.

– Ugovor o obrazovanju potpisuje roditelj/staratelj.

– Udžbenici nisu uključeni u školarinu.

Pišite nam

  IME *

  PREZIME *

  EMAIL *

  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  VAŠA PORUKA