Klasični kurs

To je standardni kurs koji se odvija dinamikom od 2 × 60 minuta  nedeljno. Slušanje, razgovor, pisanje, čitanje i gramatika kao osnovne jezičke veštine vežbaju se na svakom času.

Kurs je namenjen svima koji žele da nauče novi jezik, usavrše jezik koji već znaju, da se pripreme za polaganje međunarodnih ispita, ili žele da usavrše komunikacijske veštine i gramatiku.

Nastavni program prati zadate standarde Saveta Evrope / CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (Zajednički evropski referentni okvir za jezike).

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

(Nivoi od A1 – C2).

 • DINAMIKA: 2 × 60 minuta  nedeljno
 • TRAJANJE: 35 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3**  minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Dinamični kurs

Kurs je namenjen svima onima koji usled velikog broja obveza nisu u mogućnosti da nađu vremena za standardni kurs koji se odvija dva puta nedeljno.

Kurs se odvija 1 × nedeljno po 180 minuta.

Polaznici ovog dinamičnog kursa savladavaju isti program kao polaznici standardnog klasičnog kursa pohađajući nastavu samo jedanput u toku nedelje.

Kurs je namenjen za polaznike koji žele da nauče novi jezik, usavrše jezik koji već znaju, pripreme se za polaganje međunarodnih ispita, usavrše komunikaciju i gramatiku.

Nastavni program svakog jezika prati zadate standarde Saveta Evrope/CEFR (nivoi od A1 – C2).

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu..

 • DINAMIKA: 1 × nedeljno po 180 minuta.
 • TRAJANJE: 23 nedelje
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Kombinovani ubrzani kurs

Završite dva kursa u jednom semestru! Kurs je namenjen onima koji žele da u kraćem roku nauče ili usavrše svoje znanje stranog jezika. Polaznici će kroz ovaj kurs savladati propisane jezičke kompetencije za određeni nivo. Uz Kombinovani ubrzani kurs možete birati između nivoa: A1 (uključuje A1/1 i A1/2), A2 (uključuje A2/1 i A2/2), B1 (uključuje B1/1 i B1/2), B2 (uključuje B2/1 i B2/2), C1 (uključuje C1/1 i C1/2) i C2 (uključuje C2/1 i C2/2).

Nastavni program svakog jezika prati zadate standarde Saveta Evrope/CEFR.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

 • DINAMIKA: 2 × nedeljno po 180 minuta.
 • TRAJANJE: 12 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Premium kurs

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da u što kraćem vremenskom roku i što većim intenzitetom pohađaju kurs stranog jezika. Kurs je koncipiran po uzoru na intenzivne kurseve stranih jezika u inostranstvu i jedan je od najpopularnijih kurseva. Nastava se održava isključivo na stranom jeziku od prvog kontakta s profesorom/profesorkom, od početnih nivoa pa sve do naprednih nivoa. Nastava stranog jezika je interaktivna, a teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja. Kurs se zasniva na temeljima komunikativne metode.

Premium kurs usredsređen je na sve aspekte stranog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vežbi, čitanja, pisanja, slušanja i govornih vežbi. Polaznik kursa će vežbati strani jezik kroz razne aktivnosti, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktuelnih događaja, igre, telefonske razgovore, intervjue, gledanje filmova, slušanje pesama, kao i kroz druge aktivnosti u vezi sa svakodnevnim životnim situacijama. Polaznici Premium kursa, svake nedelje imaju poseban čas iz kulture stranog jezika.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

 • DINAMIKA: 2 × nedeljno po 120 minuta.
 • TRAJANJE: 20 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Ubrzani kurs jezika

Kurs je namenjen polaznicima koji u kratkom roku žele da nauče osnove novog jezika, osveže već postojeće znanje stranog jezika, da se pripreme za novi posao, ili usavrše jezik koji već govore.

Intenzivni kurs stavlja naglasak na komunikaciju.

Program kursa je ciljan tj.sastavljen prema interesima i potrebama polaznika.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

 • DINAMIKA: 4 x 120 minuta nedeljno
 • TRAJANJE: 2 nedelje
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Premium intenzivni kurs

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da u što kraćem vremenskom roku i što većim intenzitetom pohađaju kurs stranog jezika. Kurs je koncipiran po uzoru na intenzivne kurseve stranih jezika u inostranstvu i jedan je od najpopularnijih kurseva. Nastava se održava isključivo na stranom jeziku od prvog kontakta s profesorom/profesorkom, od početnih nivoa, pa sve do naprednih nivoa. Nastava stranog jezika je interaktivna, a teme i situacije koje se obrađuju su iz svakodnevnog privatnog i/ili poslovnog okruženja. Kurs se zasniva na temeljima komunikativne metode.

Premium intezivni kurs usredsređen je na sve aspekte stranog jezika, od komunikacije, preko gramatičkih vežbi, čitanja, pisanja, slušanja i govornih vežbi. Polaznik kursa će vežbati strani jezik kroz razne aktivnosti, uključujući rasprave, čitanje novinskih članaka, recenzije aktuelnih događaja, igre, telefonske razgovore, intervjue, gledanje filmova, slušanje pesama, kao i kroz druge aktivnosti u vezi sa svakodnevnim životnim situacijama. Polaznici Premium intenzivnog kursa, svake nedelje imaju poseban čas iz kulture stranog jezika.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

 • DINAMIKA: 4 x 120 minuta nedeljno
 • TRAJANJE: 2 nedelje
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Konverzacijski kurs

Ljudska komunikacija ima različite oblike, ali daleko najvažniji je govorni jezik.

Konverzacijski kurs ne samo da vam omogućava da praktikujete strani jezik, već i da naučite nove pojmove, idiome i fraze, da poboljšate vaš izgovor, uvežbavajući istovremeno i gramatiku.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu.

 • DINAMIKA: 2 × 60 minuta  nedeljno
 • TRAJANJE: 15 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

** U SLUČAJU UPISA MANJEG BROJA POLAZNIKA OD MINIMALNOG, PONUDIĆEMO KURS SA KORIGOVANIM BROJEM SATI S CILJEM ODRŽAVANJA KURSA KOJI ĆE OSIGURATI USVAJANJE SVIH JEZIČKIH ZNANJA PREDVIĐENIH ZA ODREĐENI JEZIČKI NIVO.

Kratki kurs / radionica stranog jezika

Kratki kurs stranog jezika usmeren je na aktuelne teme iz svakodnevnog poslovnog/privatnog okruženja. Na ovom kursu polaznik će trenirati komunikaciju na stranom jeziku.

Program kratkog kursa zavisi od tematike (poslovni jezik, jezik u turizmu, konverzacijski jezik, pravni jezik i dr. specijalizovani kursevi) koja se obrađuje na dotičnom kursu.

Primenjivaće se individualni, grupni i rad u paru, u cilju što boljeg snalaženja u poslovnom ili privatnom okruženju.

Kurs je namenjen poslovnim ljudima, menadžerima, zaposlenima kao i svima ostalima koji na radnom mestu ili privatno komuniciraju sa osobama iz stranih zemalja.

 • DINAMIKA: prema dogovoru
 • TRAJANJE: prema dogovoru
 • BROJ POLAZNIKA: prema dogovoru

Pišite nam

  IME *

  PREZIME *

  EMAIL *

  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  VAŠA PORUKA