Klasični kurs

To je standardni kurs koji se odvija dinamikom od 2 x 60 minuta  nedeljno. Slušanje, razgovor, pisanje, čitanje i gramatika kao osnovne jezičke veštine vežbaju se na svakom času.

Kurs je namenjen svima onima koji žele da nauče novi jezik, usavrše jezik koji već znaju, da se pripreme za polaganje međunarodnih ispita, ili žele da usavrše komunikacijske veštine i gramatiku.

Nastavni program prati zadate standarde Saveta Evrope / CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (Zajednički evropski referentni okvir za jezike).

(Nivoi od A1 – C2).

 • DINAMIKA:  2 x 60 minuta  nedeljno
 • TRAJANJE: 35 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Dinamični kurs

Namenjen je onim polaznicima koji usled velikog broja obaveza ne mogu da nađu vremena za standardni kurs koji se odvija dva puta nedeljno.

Kurs se odvija 1 × 120 minuta nedeljno.

Polaznici ovog kursa savladavaju isti program kao polaznici standardnog, klasičnog kursa pohađajući nastavu samo jedanput nedeljno.

Kurs je namenjen svima onima koji žele da nauče novi jezik, usavrše jezik koji već znaju, da se pripreme za polaganje međunarodnih ispita, ili žele da usavrše komunikacijske veštine i gramatiku.

Nastavni program prati zadate standarde Saveta Evrope / CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (Zajednički evropski referentni okvir za jezike).

(Nivoi od A1 – C2).

 • DINAMIKA: 1 × 120 minuta nedeljno
 • TRAJANJE: 35 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Ubrzani kurs

Kurs je namenjen polaznicima koji u kratkom roku žele da nauče osnove novog jezika, osveže već postojeće znanje stranog jezika, da se pripreme za novi posao ili usavrše jezik koji već govore.

Intenzivni kurs stavlja naglasak na komunikaciju.

Program kursa je ciljan tj.sastavljen prema interesima i potrebama polaznika.

 • DINAMIKA: 4 x 120 minuta nedeljno
 • TRAJANJE: 2 nedelje
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

Konverzacijski kurs

Ljudska komunikacija ima različite oblike, ali daleko najvažniji je govorni jezik.

Konverzacijski kurs ne samo da vam omogućava da praktikujete strani jezik, već i da naučite nove pojmove, idiome i fraze, da poboljšate vaš izgovor, uvežbavajući istovremeno i gramatiku.

Svaki put razgovaramo o različitim temama: muzika, film, kratke priče, novinski članci, politika itd.

Po uspešno završenom kursu, polaznik će biti spreman za polaganje ispita. Nakon položenog ispita, polaznik dobija diplomu o završenom kursu..

 • DINAMIKA: 2 × 60 minuta  nedeljno
 • TRAJANJE: 15 nedelja
 • BROJ POLAZNIKA: 3** minimalan broj polaznika, 8 maksimalan broj polaznika

** U SLUČAJU UPISA MANJEG BROJA POLAZNIKA OD MINIMALNOG, PONUDIĆEMO KURS SA KORIGOVANIM BROJEM SATI S CILJEM ODRŽAVANJA KURSA KOJI ĆE OSIGURATI USVAJANJE SVIH JEZIČKIH ZNANJA PREDVIĐENIH ZA ODREĐENI JEZIČKI NIVO.

Pišite nam

  IME *

  PREZIME *

  EMAIL *

  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  VAŠA PORUKA