Project Description

Kursevi poslovnog jezika

Na kursu poslovnog jezika razvijate veštine potrebne u komunikaciji u poslovnom okruženju kroz različite situacije kao što su vođenje sastanaka, pregovaranje, poslovni dopisi, upiti, ponude, reklamacije, ugovori, porudžbenice, kao i kroz sve ostale situacije u kojima se možete naći u poslovnom kontekstu. Grupni kurs poslovnog jezika usmeren je na aktuelne teme iz svakodnevnog poslovnog života. Na ovom kursu polaznik će usavršavati svoju poslovnu komunikaciju kroz govorne i pisane vežbe.

Primenjivaće se individualni, grupni i rad u paru u cilju što boljeg snalaženja u poslovnom okruženju.

  • DINAMIKA: prema dogovoru
  • FOND SATI: 35 -70 x 60 minuta
  • BROJ POLAZNIKA: prema dogovoru

Pišite nam

IME *
PREZIME *
EMAIL *
BROJ TELEFONA

NASLOV

VAŠA PORUKA