Ukoliko pohađate Pygmalion školu stranih jezika, gde su jezički nivoi usklađeni sa CEFR-om, to znači da će vaš nivo znanja biti prepoznat širom Evrope

CEFR – Common European Framework of Reference

CEFR – ZAJEDNIČKI referentni OKVIR za jezike SAVETA EVROPE 

Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika u nivoima od A1, za početnike, do C2, za one koji su u potpunosti savladali jezik.  Ovim nivoima su uglavnom prilagođeni razni međunarodno priznati testovi jezika (npr. Cambridge testovi, IELTS, BEC..)

Klasifikacija se zasniva na šest nivoa znanja:

CEFR podela nivoa Opšti testovi Akademski testovi Profesionalni testovi
C2-usavršeno CPE-napredni nivo IELTS BULATS
C1-praktična efikasnost CAE-visoki nivo znanja IELTS BEC- napredni nivo /ILEC/ICFE
B2-napredno FCE-srednji nivo IELTS BEC -srednji nivo /ILEC/ICFE
B1- početni prag PET-početni nivo znanja IELTS BEC -osnovni nivo
A2- osnovno YLE- viši nivo / KET(key English test)
A1- probijanje YLE- srednji nivo
Pripremni nivo YLE- početnici

Na ovaj način je omogućeno svima onima koji se bave učenjem jezika i testiranjem jezika, da vide nivoe različitih kvalifikacija. Ovakva klasifikacija šest nivoa znanja, takođe, na jednostavan način, daje uvid o poznavanju jezika i poslodavcima prilikom regrutovanja novih kadrova.

Koliko je sati učenja potrebno za svaki nivo?

Nije moguće dati precizan odgovor na pitanje o broju časova učenja potrebnom za polaganje testa određenog nivoa. Taj broj varira u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su početno znanje kandidata, intenzitet predavanja, sklonosti i godine kandidata, kao i vreme provedeno u učenju van nastave. Sledeće vrednosti bi mogle da budu prihvaćene kao prosečne:

A2 nivo  –  oko 180-200 sati učenja

B1 nivo  –  oko 350-400 sati učenja

B2  nivo – oko 500-600 sati učenja

C1  nivo – oko 700-800 sati učenja

C2 nivo –  oko 1.000- 1200 sati učenja

Opis jezičkih nivoa prema CEFR-u

Na nivou A1 polaznik može da:

– se predstavi, pozdravi i koristi osnovne fraze pri susretima i pozdravljanju

– jednostavnim rečima opiše svoje dnevne aktivnosti, članove porodice, mesto stanovanja i poslovno okruženje,

– opiše šta ume da radi, koje veštine poseduje,

– vodi uprošćenu komunikaciju, postavlja jednostavna pitanja i daje odgovore na teme iz poznatih oblasti i svakodnevnog života,

– govori o trenutnim, uobičajenim i budućim aktivnostima,

– izrazi svoje planove i ugovori susrete,

– jednostavnim rečima opiše događaje iz prošlosti i iz svog ličnog života,

– razume, sledi i daje drugima kraća uputstva i instrukcije,

– napiše razglednice, elektronska pisma, neformalne poruke, popuni formulare ličnim podacima, brojevima telefona itd.,

– razgovara o odevanju, hrani, piću, slobodnom vremenu, zabavi, zdravlju i vremenu,

– vodi jednostavnije telefonske razgovore, upotrebi učtive fraze u posebnim prilikama (rođendani, proslave, praznici).

Na nivou A2 polaznik može da:

– opiše svakodnevne aktivnosti, okruženje, mesto u kom živi, posao kojim se bavi,

– govori o prošlim, skorašnjim i budućim aktivnostima i planovima,

– traži i daje savete i instrukcije,

– govori o putovanjima, sportu, interesovanjima,

– izrazi svoje mišljenje, slaganje i neslaganje sa drugim govornicima,

– se snalazi u radnji, pošti, banci, restoranu, hotelu,

–  se snalazi u javnom prevozu prepoznajući znake upozorenja i obaveštenja,

– pita za smer i pokaže pravac kretanja,

– se raspita o drugima i reaguje na vesti o njima,

– uputi, prihvati ili učtivo odbije poziv,

– izrazi obavezu, obećanje, mogućnost ili zabranu,

– razume koncizna uputstva za rukovanje opremom (npr. kompjuterom),

– prepoznaje i interpretira naslove iz novinskih članaka i da kratak rezime pročitane vesti,

– interpretira male oglase,

– napiše kraće neformalno pismo, razglednicu, e-mail, pismo zahvalnicu ili poziv,

– razume jednostavnije opise statističkih podataka i trendova,

– napiše svoju kraću biografiju, vodi kraći telefonski razgovor i ostavi ili primi poruku.

Na nivou B1 polaznik može da:

– se opisno izražava na većinu tema iz svakodnevnog života, kao što su: porodica, interesovanja, hobi, putovanja, aktuelni događaji, kao i apstraktne teme (muzika, film, kultura),

– opiše šta mu se dopada ili ne dopada i da obrazloži svoj stav,

– zatraži informacije u vezi sa poslom, školovanjem ili putovanjem,

– prepozna osnovne razlike između formalnog i neformalnog registra, – ispriča kraću priču, anegdotu o ličnim iskustvima,

– izrazi svoje snove, nadanja i ambicije,

– opiše probleme i predloži moguća rešenja izražavajući svoje reakcije i saosećanje,

– opiše kako rade tehnički uređaji, zatraži pomoć u rukovanju aparatima i nasluti značenje nepoznatih reči iz opšteg konteksta,

– opiše navike iz prošlosti,

– izrazi hipotetičke situacije,

– prepriča radnju filma, iznese svoje mišljenje o filmu i preporuči ga drugima,

– prepriča iskaze drugih,

– detaljno opiše kuću ili stan i aktivno učestvuje u situaciji iznajmljivanja ili kupovine stana služeći se podacima iz malih oglasa,

– komunicira u situacijama kao što su odlazak u turističku agenciju, izlazak s prijateljima, kupovina, naručivanje pića i hrane, pritužbe u radnjama itd.,

– poredi i kontrastira alternative na teme planova, izlazaka, odabira putovanja, organizovanje proslava, – opiše različite profesije, interpetira oglase za posao i napiše kratko propratno pismo uz prijavu za posao.

Na nivou B2 polaznik može da:

– jasno i detaljno opiše širok opseg tema iz ličnog polja interesovanja,

– izrazi, argumentuje i održi svoje stavove u raspravama na različite teme (porodični život, obrazovanje, politika, očuvanje životne okoline itd.),

– predstavi dobre i loše strane određene teme,

– nagađa o razlozima, posledicama i hipotetičnim situacijama,

– razume i usmeno sažme kratke odlomke vesti, kao i da predvidi sadržaj priče na osnovu naslova,

– raspravlja o temi u pismu uredništvu novina obrazlažući argumente za i protiv i predlažući rešenje određenog problema,

– napiše kratak prikaz knjige,

– u ličnoj prepisci izrazi raznolika osećanja i stavove (čestitke, saosećanje, molbe, pozivi, izvinjenja, dogovori itd),

– opiše neostvarene želje iz prošlosti ili izrazi žaljenje zbog događaja u prošlosti,

– razume tehnička uputstva, brošure, knjige uputstava,

– napiše ličnu poslovnu biografiju (CV),

– opiše procese, značajne pronalaske,

– napiše formalno pismo žalbe, – prenese i prepriča pitanja drugih,

– interpretira trendove, statističke podatke, izrazi rezultate i posledice,

– napravi razliku između formalnog i neformalnog načina izražavanja (npr. u tabloidima i ozbiljnijim novinama),

– u komunikaciji ispravi greške koje su dovele do nesporazuma,

– detaljno opiše geografske lokacije i preporuči destinacije, da prati male oglase i dođe do informacije o uslugama koje su mu potrebne.

Na nivou C1 polaznik može da:

– jasno i detaljno opiše veliki spektar događaja i tema iz svoje sfere interesovanja,

– argumentovano razvija temu, naglašavajući važne tačke, relevantne detalje i primere,

– sa lakoćom održi prezentaciju ističući važne tačke i spontano odgovara na pitanja slušalaca,

– učestvuje u komunikaciji sa izvornim govornikom prenoseći svoje emocije i reakcije na određeni događaj,

– razume većinu autentičnih radio i TV programa na standardnom jeziku, prepoznajući ton i raspoloženje govornika, – rezimira informacije i argumente iz različitih izvora,

– locira relevantne detalje u dužim tekstovima i brzo prepozna sadržaj članaka, izveštaja, vesti,

– prepozna i koristi idiomatske izraze, napiše esej, pismo, izveštaj ili tekst i prezentuje argumente za ili protiv.

Na nivou C2 polaznik može da:

– izrazi sopstveno mišljenje tečno i spontano, uz širok izbor leksike i adekvatno učestvuje u komplikovanijim socijalnim interakcijama na kompleksne, apstraktne teme

– obrazloži sopstveni stav u diskusiji uz davanje kontraargumenata, postizanje kompromisa i dogovora, razjašnjavanje problema i nuđenje rešenja,

– razume duže i složenije audio materijale koji se odnose na teme i van sfere ličnog interesovanja, uz uključivanje većeg broja idiomatskih i kolokvijalnih izraza,

– prepozna promene u registru, kao i različite dijalekte standarnog jezika, odnose među govornicima čak i kada nisu jasno naznačeni,

– prati i razume predavanja, prezentacije, diskusije, intervjue i duže konverzacije izvornih govornika na apstraktne teme i uz korišćenje slenga i nestandardnog jezika,

– piše tekstove na kompleskne teme uz naglašavanje relevantnih delova, pružanje adekvatnih argumenata, primera, razloga i zaključaka,

– piše o kompleksnim temama u formi pisma, eseja ili izveštaja stilom koji je adekvatan za zamišljenog čitaoca,

– razume široki spektar složenijih tekstova iz društvene, profesionalne i akademske sfere, razume kompleksna tehnička uputstava i van sfere ličnog interesovanja.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  Test iz engleskog kao stranog jezika

TOEFL je jezički test koji se zahteva od učenika čiji maternji jezik nije engleski, prvenstveno pri upisu na američke univerzitete i za potrebe nostrifikovanja diploma za rad u Americi. Takođe ga prihvataju i neke evropske visoke škole. Važno je napomenuti da je ovaj sertifikat validan samo 2 godine. Ispit nije klasično podeljen na individualne nivoe znanja. Rezultat testa prikazuje određeni broj poena. Različite škole zahtevaju različit broj poena. TOEFL se polaže samo ONLINE. Testiranje traje 4 sata i sastoji se od četiri dela: slušanje, gramatika, čitanje i pisanje  eseja.

Pišite nam

  IME *
  PREZIME *
  EMAIL *
  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  VAŠA PORUKA