Ukoliko pohađate Pygmalion školu stranih jezika, gde su jezički nivoi usklađeni sa CEFR-om, to znači da će vaš nivo znanja biti prepoznat širom Evrope

CEFR – Common European Framework of Reference

CEFR – ZAJEDNIČKI referentni OKVIR za jezike SAVETA EVROPE 

Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika u nivoima od A1, za početnike, do C2, za one koji su u potpunosti savladali jezik.  Ovim nivoima su uglavnom prilagođeni razni međunarodno priznati testovi jezika (npr. Cambridge testovi, IELTS, BEC..)

Klasifikacija se zasniva na šest nivoa znanja:

CEFR podela nivoaOpšti testoviAkademski testoviProfesionalni testovi
C2-usavršenoCPE-napredni nivoIELTSBULATS
C1-praktična efikasnostCAE-visoki nivo znanjaIELTSBEC- napredni nivo /ILEC/ICFE
B2-naprednoFCE-srednji nivoIELTSBEC -srednji nivo /ILEC/ICFE
B1- početni pragPET-početni nivo znanjaIELTSBEC -osnovni nivo
A2- osnovnoYLE- viši nivo / KET(key English test)
A1- probijanjeYLE- srednji nivo
Pripremni nivoYLE- početnici

Na ovaj način je omogućeno svima onima koji se bave učenjem jezika i testiranjem jezika, da vide nivoe različitih kvalifikacija. Ovakva klasifikacija šest nivoa znanja, takođe, na jednostavan način, daje uvid o poznavanju jezika i poslodavcima prilikom regrutovanja novih kadrova.

Koliko je sati učenja potrebno za svaki nivo?

Nije moguće dati precizan odgovor na pitanje o broju časova učenja potrebnom za polaganje testa određenog nivoa. Taj broj varira u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su početno znanje kandidata, intenzitet predavanja, sklonosti i godine kandidata, kao i vreme provedeno u učenju van nastave. Sledeće vrednosti bi mogle da budu prihvaćene kao prosečne:

A2 nivo  –  oko 180-200 sati učenja

B1 nivo  –  oko 350-400 sati učenja

B2  nivo – oko 500-600 sati učenja

C1  nivo – oko 700-800 sati učenja

C2 nivo –  oko 1.000- 1200 sati učenja

Opis jezičkih nivoa prema CEFR-u

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  Test iz engleskog kao stranog jezika

TOEFL je jezički test koji se zahteva od učenika čiji maternji jezik nije engleski, prvenstveno pri upisu na američke univerzitete i za potrebe nostrifikovanja diploma za rad u Americi. Takođe ga prihvataju i neke evropske visoke škole. Važno je napomenuti da je ovaj sertifikat validan samo 2 godine. Ispit nije klasično podeljen na individualne nivoe znanja. Rezultat testa prikazuje određeni broj poena. Različite škole zahtevaju različit broj poena. TOEFL se polaže samo ONLINE. Testiranje traje 4 sata i sastoji se od četiri dela: slušanje, gramatika, čitanje i pisanje  eseja.

Pišite nam

  IME *

  PREZIME *

  EMAIL *

  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  VAŠA PORUKA